Dział Diagnostyki Obrazowej

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Zakres badań TK
TK głowy (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • TK głowy
 • TK przysadki mózgowej
 • TK piramid kości skroniowych
 • TK pogranicza czaszkowo-szyjnego
 • TK- stawów skroniowo- żuchwowych
TK kręgosłupa (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • TK odcinka szyjnego kręgosłupa (C)
 • TK odcinka piersiowego kręgosłupa (Th)
 • TK odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa (L-S)
TK innej okolicy anatomicznej (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • TK szyi
 • TK klatki piersiowej
 • TK jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnej
 • TK miednicy małej
TK kości i/lub stawów (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • TK stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych
Angiografia TK
 • Angio-TK tętnic mózgowych
 • Angio-TK tętnic szyjnych
 • Angio-TK tętnic nerkowych
 • Angio-TK miednicowo-kończynowa