Misją Szpitala jest zapewnienie
mieszkańcom powiatu zambrowskiego możliwości bezpiecznego leczenia szpitalnego, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.


AKTUALNOŚCI


Poradnia Neurologiczna

„Informujemy że od dnia 15 lipca, w szpitalu rozpoczyna działalność Poradnia Neurologiczna refundowana ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci ze e-skierowaniem od lekarza mogą zarejestrować się do poradni osobiście w rejestracji szpitala, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie pod nr 862763641. Lekarzem udzielającym świadczeń jest specjalista II st. w zakresie neurologii Pani Gabriela Krajewska-Gońko, posiadająca długoletnią praktykę i doświadczenie w leczeniu chorób neurologicznych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Poradnia Neurologiczna

środa, 17.07.2024r.

Podziękowanie

W imieniu swoim oraz pacjentów Oddziału Wewnętrznego, chciałabym podziękować za zakup ośmiu prześcieradeł na kwotę 500 zł. Darczyńca chce pozostać anonimowy.
Z wyrazami szacunku Pielęgniarka Oddziałowa mgr Katarzyna Paplińskaczwartek, 29.04.2021r.

Transplantologia

W miniony weekend w naszym Szpitalu odbyło się pobranie wielonarządowe od dawcy zmarłego. Dzięki braku sprzeciwu za życia dawcy oraz pozytywnej postawie i zaangażowaniu najbliższych zmarłego, udało się projekt darowania życia najciężej chorym doprowadzić do szczęśliwego końca.
Na pilny przeszczep serca oczekiwał biorca we Wrocławiu. W nocy, przed pobraniem, do Zambrowa przyjechał lekarz echokardiografista z Wrocławia, aby wykonać dokładne badanie serca dawcy, oraz ocenić, czy można bezpiecznie dokonać przeszczepu. Organ ten, należy przeszczepić maksymalnie w przeciągu sześciu godzin od pobrania. Liczyła się każda godzina. Ze względu na dzielące biorcę i dawcę odległość, rozpoczęła się walka z czasem. Koordynatorzy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji wraz naszym Koordynatorem Szpitalnym skorzystali ze wsparcia służb mundurowych. W niedzielne południe Zespół transplantologów z Wrocławia przybył ambulansem, jednakże powrót z sercem wymagał już logistycznego zgrania transportu narządu i zespołu tak, aby przekazany narząd zachował jak najlepszą kondycję. Helikopter Policji przewiózł zespół wrocławski do Modlina, skąd samolot wojskowy przetransportował serce do Szpitala oczekującego na nie biorcy.
Kolejny narząd wątrobę przekazano biorcy w Bydgoszczy, a nerki zostały przekazane do Kliniki Transplantologii w Białymstoku . Jeden z biorców nerek ze względu na dużą odległość również skorzystał z transportu lotniczego.
Dzięki sprawnym działaniom logistycznym skrócony został tak zwany czas "zimnego niedokrwienia narządów", co jednocześnie dało lekarzom więcej czasu na zabieg operacyjny.
W Polsce najczęściej są przeszczepiane nerki, wątroba, serce, płuca. W przypadku serca, wątroby czy płuc operacje bezpośrednio ratują życie i najczęściej nie ma dla nich alternatyw. Transplantacja to szansa na życie dla wielu chorych osób, ale też walka z odległością i czasem, którą dzięki współpracy i przychylności służb udało się wygrać.

Trzymamy kciuki, aby wszyscy biorcy szczęśliwie rozpoczęli nowe życie po przeszczepie.

"Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu organów" Jan Paweł II

Transport śmigłowcem
czwartek, 08.02.2024r.

Informacja

czwartek, 08.02.2024r.

Informacja

W związku z upływem okresu przechowywania dokumentacji medycznej z:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Poradni Leczenia Uzależnień

Informujemy o możliwości odebrania oryginałów historii chorób pacjentów leczonych w ww. poradniach w latach 1984-2001. Obie poradnie funkcjonowały dawniej przy ul. Fabrycznej

Osoby zainteresowane mogą odebrać ww. dokumentację po złożeniu stosownego wniosku w Sekcji Usług Medycznych, pok. nr 34.

Osobami uprawnionymi do odbioru są:

 • Pacjent, tj. osoba, której dotyczy dokumentacja
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta
 • Osoba upowżniona przez pacjenta
 • Osoba bliska - po śmierci pacjenta

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa 30 lipca 2023r.

Po upływie tego okresu indywidualna dokumentacja medyczna będzie przekazana do zniszczenia.
wtorek, 20.06.2023r.

Informacja

Szpital otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 zł ze środków prewencyjnych PZU SA na zakup narzędzi wykorzystywanych na Bloku operacyjnym.

poniedziałek, 12.06.2023r.

Oferta pracy


Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się w dziedzinach:


 • neurologii - praca w Oddziale Neurologicznym, Pododdział Udarowy,
 • medycyny ratunkowej - praca w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • pediatrę - praca w Oddziale Dziecięcym.


oraz lekarzy do poradni lekarza Rodzinnego


Oferujemy atrakcyjne zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę. Telefon kontaktowy: +48(86) 276-36-04
wtorek, 25.04.2023r.

Oddział neurologiczny w zambrowskim szpitalu przyjmuje pacjentów

Na tę inwestycję czekano w województwie wiele lat. W czwartek, 5 stycznia, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacją w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie został oficjalnie otwarty. W uroczystości wziął udział marszałek Artur Kosicki. Zainaugurował ją prezes placówki i zarazem przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski. Przedsięwzięcie kosztowało niemal 11 mln zł. Dofinansowano je kwotą blisko 8 mln zł z funduszy europejskich. Pozostałe pieniądze pozyskano z budżetów: Powiatu Zambrowskiego - 2 mln zł i Województwa Podlaskiego - 1 mln zł.

Oddział posiada nowoczesny sprzęt, pomieszczenia i wykwalifikowany personel.

Oddziałem kierował będzie dr Janusz Krzywda.
Specjalistyczną opiekę nad pacjentami zapewnią: czterej neurolodzy, lekarze konsultanci z zakresu neurochirurgii, kardiologii, lekarz rehabilitacji, chirurg naczyniowy, lekarz chorób wewnętrznych oraz 21 pielęgniarek.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, składającym się na personel oddziału. To nie jest prosta sprawa zgromadzić tyle osób o właściwym przygotowaniu zawodowym na daną chwilę, żeby mogły te czynności podjąć - podkreślił prezes placówki Bogusław Dębski.

Oddział został wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, a mianowicie: USG z możliwością pomiaru przepływów tętnic szyjnych, aparaturę do EEG, sprzęt rehabilitacyjny i inne. Komfortowe sale pomieszczą 30 pacjentów. Znajduje się w nim: gabinet zabiegowy, sala z łóżkiem bariatrycznym, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia wczesnej rehabilitacji (gabinet masażu, sala elektroterapii i magnetoterapii, sala kinezyterapii, gabinety psychologa i logopedy).

Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańca jest najważniejsze, a zapewnienie go nie byłoby możliwe bez takiego obiektu, jak ten, bez takiego sprzętu i zespołu - zapewniał starosta zambrowski Zbigniew Jach.

Jak duże to osiągnięcie i wsparcie dla całej neurologii w regionie mówiła z kolei prof. Alina Kułakowska
- konsultant wojewódzki z zakresu neurologii. Łóżka neurologiczne są najbardziej obłożonymi łóżkami w naszym województwie. Liczba chorych na choroby mózgu wzrasta z każdym rokiem i my po prostu musimy być przygotowani na to wzrastające zapotrzebowanie na opiekę neurologiczną - wyjaśniała.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości UMWP

poniedziałek, 06.01.2023r.

OTWARCIE PORADNI UROLOGICZNEJ

Od 14 czerwca 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie uruchomiona zostanie poradnia urologiczna W obrębie poradni przyjmował będzie::
lek. med. Łukasz Milewski,
lek. med. Piotr Kuzaka
Więcej informacji w rejestracji poradni oraz pod numerami telefonu:
(086) 276-36-41
(086) 276-36-43

Pacjenci mogą się rejestrować:
 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • telefonicznie

piątek, 28.05.2021r.

Podziękowanie

Znajomym i rodzinie św. pamięci Pani Wiesławy Cwaliny składamy serdeczne podziękowania za zebraną kwotę 1620zł. Rodzina za w/w kwotę zakupiła:
-3 chodziki dla pacjenta
-14 poduszek
Wszystkim darczyńcom podziękowania składają:
Pacjenci Oddziału Wewnętrznego
Ordynator Andrzej Łapiński
Pielęgniarka Oddziałowa Katarzyna Paplińskaczwartek, 29.04.2021r.

Rusza rozbudowa szpitala

W dniu 9 kwietnia 2021 roku w Szpitalu w Zambrowie została zawarta umowa na wykonanie inwestycji: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szpitala o oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym i rehabilitacją przy ulicy Papieża Jana Pawła II 3 w Zambrowie.
Pan Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Bogusław Dębski podpisał umowę z firmą DARTOM Skup, Sawicki spółka jawna, Ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok reprezentowaną przez Pana Tomasza Skup.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę na kwotę 6 519 000,00 zł. Termin przekazania wykonawcy terenu budowy został ustalonu również na ten sam dzień. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.
piątek, 09.04.2021r.

Oferta pracy

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zatrudni:

Pielęgniarki na Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy

Kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
 • Licencjat pielęgniarstwa,
 • Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka.


Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania,
 • opiekuńczość, cierpliwość,
 • opiekuńczość, cierpliwość,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
Oferty proszę składać telefonicznie 86 276-36-04 pocztą na adres e-mail ewyzner@szpitalzambrow.pl lub osobiście, na adres: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
poniedziałek, 22.03.2021r.

Poradnia Medycyny Pracy

Lekarz Medycyny Pracy w miesiącu Lutym będzie przyjmować:
 • Środa - od 15:00 do 19:00
 • Piątek - od 15:00 do 19:00

Od miesiąca marca 2021r. będzie przyjmować:
 • Poniedziałek - od 8:00 do 15:00
 • Środa - od 8:00 do 15:00
 • Piątek - od 8:00 do 15:00
poniedziałek, 01.02.2021r.

Oferta pracy

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zatrudni lekarzy radiologów i lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii. Rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie ustalane indywidualnie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny (86) 276-36-04 lub mailowy na adres ewyzner@szpitalzambrow.pl
środa, 01.07.2020r.

Podziękowanie

dla
firmy BALTON
za przekazanie 2000 szt. masek chirurgicznych jednorazowego użytku
personelowi naszego szpitala.
W tym trudnym dla wszystkich czasie każda pomoc ma znaczenie. Bezpieczeństwo personelu i pacjentów jest najważniejsze. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

piątek, 26.06.2020r.


Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają nas w tak trudnych dla Wszystkich czasach. Szczególnie dziękujemy za przekazane maski chirurgiczne i darowizny finansowe. Jest to ważna pomoc, gdyż środki ochrony osobistej przekazywane przez Agencję Rezerw Materiałowych w niewielkim stopniu zaspakajają potrzeby szpitala.
Środki ochrony osobistej tj. maseczki, kombinezony, jednorazowe rękawiczki, płyny dezynfekcyjne są obecnie trudnodostępne, a jeżeli istnieje możliwość ich nabycia, cena ich zakupu jest wielokrotnie wyższa niż miało to miejsce przed wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2C.
Zachęcamy do dalszego wspierania naszej placówki, szycia maseczek oraz przekazywania darowizn. Otrzymywane wsparcie pozwoli utrzymać min. standardy opieki medycznej i zabezpieczyć pacjentów jak również personel medyczny udzielający świadczeń.

piątek, 03.04.2020r.

Darowizny na rzecz szpitala

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wsparcia finansowego dla naszego szpitala umieszczamy numer konta przeznaczony działaniom szpitala w ramach zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. W tytule prosimy wpisać:"DAROWIZNA"
Numer konta:
72 8775 0009 0010 0101 2999 0001

czwartek, 26.03.2020r.

Oferta pracy

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zatrudni:

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy

Wymagania:
 • wykształcenia pielęgniarskiego,
 • zaangażowania i chęci rozwoju.


Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 pod nr tel. 86 2763604 Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres mailowy: ewyzner@szpitalzambrow.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
piątek, 31.01.2020r.

Nowa Poradnia Chorób Wewnętrznych

W wyniku przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursu ofert, na realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Poradnia Chorób Wewnętrznych, Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. został wyłoniony jako zwycięzca konkursu i od 04 listopada 2019r. będzie świadczył usługi zdrowotne od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 12:00. w ramach ww. Poradni.

środa, 23.10.2019r.

Szpital Powiatowy z Zambrowie otrzymał certyfikat akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia.Powyższy dokument jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa leczenia według obowiązujących standardów akredytacyjnych zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia. Jest on bardziej ceniony niż spełnienie standardu ISO i jako jedyny brany jest pod uwagę w kryteriach jakościowych w konkursach NFZ na świadczenie usług medycznych.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jako centralna jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, powołana w celu inspirowania i wspierania działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych udziela certyfikatu akredytacyjnego najlepszym szpitalom w kraju, które spełnią przynajmniej w 75% warunki określone w "Zestawie Standardów Akredytacyjnych". Dotychczas przyznano ok. 100 takich certyfikatów.

Do wizyty akredytacyjnej szpital przygotowywał się dwa lata. W tym czasie przeszkolono pracowników w zakresie wymaganych standardów, zatrudniono dodatkowych specjalistów, m.in. lekarza do spraw zakażeń, psychologa, dietetyka. Zakupiono również niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, celem zapewnienia pacjentom właściwych warunków technicznych świadczenia usług. Stworzono i wdrożono wiele procedur, instrukcji i zarządzeń określających zasady pracy oraz mających na celu usprawnienie procedur medycznych w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Podczas kontroli duży nacisk położono też na zapewnienie bezpieczeństwa leczenia, w tym między innymi na ścisłą kontrolę podawania antybiotyków i stosowanie terapii celowanej. Dużą wagę poświęcono prawidłowości i kompletności prowadzenia dokumentacji medycznej. Przy ocenie naszej placówki brany był pod uwagę każdy aspekt działalności Szpitala. Każdy oddział i komórka szpitalna musiały spełniać warunki właściwego standardu akredytacyjnego, by móc być pozytywnie ocenione. Sprawdzono m.in. warunki przechowywania i odbierania odpadów komunalnych i medycznych, zabezpieczenia awaryjnego w energię elektryczną, wodę, gazy medyczne oraz konserwację i przeglądy urządzeń medycznych. Powołano także zespół trudniący się poprawą jakości świadczeń udzielanych przez placówkę oraz zespół ds. Etyki u którego pacjent i pracownik może uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów natury etycznej. Pracownicy szpitala prowadzą okresowe analizy dotyczące działalności klinicznej, co sprzyja wczesnemu wykrywaniu potencjalnych problemów i pozwala uzyskać lepsze efekty pracy szpitala.

Szpital Powiatowy w Zambrowie uzyskał 82% spełnienia standardów i przekroczył drugi próg wysokości tj. 80%. Fakt ten potwierdza, że stwarzamy pacjentowi bezpieczne warunki leczenia, posiadamy wysokiej klasy sprzęt oraz warunki hospitalizacji chorych, wykorzystujemy sprawdzone i właściwe metody diagnostyki i leczenia, a nasza kadra postępuje zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną.

Nadany przez Centrum Monitorowania Jakością certyfikat akredytacyjny to nie tylko wyznacznik wysokiej jakości świadczonych usług, to również wymóg ciągłej pracy na wysokim poziomie, gdyż uzyskany certyfikat akredytacji podlega okresowej kontroli i należy systematycznie go potwierdzać.

piątek, 11.10.2019r.

Konferencja w zakresie prezentacji rezultatów projektu nr POIŚ.09.01.00-00-0248/17 pt. "Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie"
Szpital Powiatowy w Zambrowie informuje, w dniu 28.02.2019r. odbyła się konferencja w zakresie prezentacji rezultatów projektu nr POIŚ.09.01.00-00-0248/17 pt. "Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie" na łączną kwotę dofinansowania: 3 656 222,64 PLN.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 601 368,53 PLN z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 301 438,40 PLN.

Celem projektu było zapewnienie obywatelom powiatu zambrowskiego dostępu do profesjonalnej i natychmiastowej pomocy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki realizacji projektu dokonano rozbudowy oraz doposażenia części diagnostyczno-konsultacyjnej SOR-u oraz wybudowano i uruchomiono lądowisko LPR, oraz osiągnięto następujące cele:

- Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu zambrowskiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego.

- Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Zambrowie

W ramach budowy lądowiska powstała:
Płyta lądowiska 185,50 m2
Ciągi komunikacyjne 2 680,00 m2

Ponadto w ramach projektu przebudowano około 221 m2 istniejącej Izby Przyjęć, z czego 101,57m2 stanowiła powierzchnia dobudowana w ramach niniejszego projektu. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 52 sztuki/komplety aparatury i wyposażenia medycznego.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu zambrowskiego będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do natychmiastowej specjalistycznej, całodobowej opieki medycznej.

Galeria zdjęć

środa, 06.03.2019r.

Pierwsze historyczne lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W dniu 13 grudnia 2018r. po raz pierwszy śmigłowiec LPR-u wylądował na szpitalnym lądowisku.
Przetransportował on pacjenta z terenu powiatu zambrowskiego przywiezionego karetką do Powiatowego Szpitala w Zambrowie do jednego ze szpitali w Białymstoku.
Dzięki transportowi śmigłowcem pacjent mógł błyskawicznie uzyskać fachową pomoc.

Galeria zdjęć

poniedziałek, 17.12.2018r.

Informacja

Szpital Powiatowy w Zambrowie
poszukuje:
- LEKARZY do:
- Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
- Transporty sanitarne
- Poradni Rehabilitacji na 1/4 etatu
- Położną mile widziane doświadczenie w opiece nad noworodkami lub na sali porodowej
- Magistra Farmacji (minimum 2 lata doświadczenia)
- Diagnostę laboratoryjnego w pracowni mikrobiologii
- Pielęgniarki na cały etat
_______________________________________________
CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@szpitalzambrow.pl, więcej informacji pod nr tel. 086 276 36 04
wtorek, 27.11.2018r.

Oferta pracy

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. poszukuje do pracy w poradni endokrynologii: lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii
środa, 07.11.2018r.

Leczenie bólu

Informujemy, iż od dnia 01.10.2018r. w Szpitalu działa Poradnia Leczenia Bólu, refundowana ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Porady lekarskie realizują specjaliści w zakresie leczenia bólu:

- lek. Wojciech Piotr Nierodziński.

- lek. Patrycja Mirończuk

Zgłaszając się pierwszorazowo do poradni specjalistycznej, pacjent musi posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 86 276 36 43, za pośrednictwem Portalu Pacjenta pod adresem https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/ oraz osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w rejestracji poradni.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Poradnia Leczenia Bólu

środa, 29.11.2018r.

WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW PODLASIA ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI RAKA JELITA GRUBEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH BADANIAMI KOLONOSKOPOWYMI
W dniu 02.02.2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. "Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi" numer RPO.02.05.00-20-0011/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 349 141,99zł. Lider projektu - Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Partnerzy:

- Białostockie Centrum onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 w latach 2017-2019 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 2 podmiotami w celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: 3 ncel strategiczny "Jakość życia", cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oeaz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Zambrowie i Partnerów obejmuje:
- bezpłatne szkolenia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego
- możliwość bezpłatnego wykonania badania w znieczuleniu ogólnym
- bezpłatny preparat do przygotowania do badania
- opiekę w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów oraz - bezpłatny transport na żądanie pacjentaOkres realizacji projektu: luty 2018 - grudzień 2020

Materiały do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna

piątek, 05.10.2018r.

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych gotowe.

Zakończono budowę całodobowego naziemnego lądowiska realizowanego w ramach projektu "Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.
W ramach projektu wykonano płytę lądowiska wraz z niezbędną infrastrukturą, wewnętrzną drogę dojazdową oraz ciągi komunikacyjne.
Budowa lądowiska ma zapewnić szybka i kompleksową opiekę w sytuacjach zagrożenia życia dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących.

Galeria zdjęć
wtorek, 28.08.2018r.

Oferta pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zatrudnimy lekarzy o nw, kwalifikacjach:
1. Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej,
2. Lekarza specjalistę, bądź posiadającego ukończony drugi rok specjalizacji w dziedzinach:

 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne,
 • ortopedia i traumatologia,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • kardiologii,
 • neurologii,
 • pediatrii.

Oferujemy dobre warunki zatrudnienia do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy.
Preferowana jest własna działalność.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 086 276 36 04
CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@szpitalzambrow.pl
piątek, 24.08.2018r.

piątek, 03.08.2018r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rady nadzorczej spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników ogłasza nabór kandydatów na członków rady nadzorczej spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o.

Preferowane wykształcenie wyższe : prawnicze lub medyczne lub ekonomiczne.

Kandydaci winni spełniać warunki wynikające z przepisów art. 10 a ust.5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.573, z późń. zm. - w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat na członka rady nadzorczej, poniżej wymienione dokumenty powinien przedłożyć listownie lub osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ulica Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 29.06.2018 r. do godziny 14.00. (Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Starostwa Powiatowego w Zambrowie przed jego upływem).

- wypełniony formularz zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia
- odpis lub kopię dokumentu wymienionego w art.19 ust.1 ppkt 1 lit. a - j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) potwierdzającego, że kandydat:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończył studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
j) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

a ponadto :

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

wtorek, 19.06.2018r.

Zatrudnimy Pediatrę

Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych (CV i podania) lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii na adres e-mail: sekretariat@szpitalzambrow.pl Oferujemy pracę w ramach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Oddziału Pediatrycznego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 276 36 04.

środa, 07.03.2018r.

Podziękowanie

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania rodzinie i uczestnikom pogrzebu Św.P. Anny Tomaszewskiej za przekazaną darowiznę w kwocie 1140.00 zł.

Zgodnie z wolą zmarłej rodzina oraz osoby uczestniczące w pogrzebie dokonały dobrowolnej zbiórki pieniężnej na rzecz szpitala.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów medycznych pozwalających doposażyć Oddziały Szpitala.

poniedziałek, 07.05.2018r.

Zapraszamy na Rezonans Magnetyczny

Uprzejmie informujemy, iż od 01.12.2017 wykonujemy badania Rezonansu Magnetycznego w ramach kontraktu z NFZ.


piątek, 17.11.2017r.

Nowy samochód

W dniu dzisiejszym tj. 15.05.2017r. w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie przy udziale Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kos oraz Prezesa Szpitala Powiatowego w Zambrowie Bogusława Dębskiego został przekazany nowo zakupiony samochód. Fiat Talento wyprodukowany w 2016r. to pojazd dostawczy przeznaczony do przewozu żywności oraz narzędzi do sterylizacji. Samochód został zakupiony przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Zambrowie. Koszt zakupu to 130 tys. zł z czego 60 tys. zł zostało przekazane przez Urząd Gminy.


Galeria zdjęć


poniedziałek, 15.05.2017r.

USG stawów biodrowych dla niemowląt - Badania preluksacyjne

Informujemy, iż od dnia 09.05.2017r. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie w ramach Poradni Ortopedycznej, we wtorki w godz. 10.00-13.00, lek. M. Karpiński - pracujący również w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, będzie realizował świadczenia z zakresu Poradni Preluksacyjnej. W ramach wizyty wykonywane będzie porada lekarska dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych. Wizyta powinna odbyć się pomiędzy 4 a 6 tygodniem życia dziecka. W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Skierowanie powinno by wystawione do Poradni Ortopedycznej z uwagą: badanie preluksacyjne.

piątek, 28.04.2017r.

Jesteś pacjentem poradni specjalistycznych ? Zapisz się do lekarza przez Internet

Chciałbyś ?
- korzystać z elektronicznej rejestracji do większości poradni specjalistycznych w województwie,
- posiadać bieżące informacje o aktualnościach, nowościach oraz akcjach profilaktycznych z terenu województwa podlaskiego,
- mieć dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet, kiedy tylko chcesz,
- mieć możliwość wydruku własnej dokumentacji medycznej bez konieczności pozyskiwania jej z podmiotu leczniczego,
- mieć możliwość przechowywania swoich wyników badań na swoim koncie na Portalu Pacjenta.
Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Załóż konto na Portalu Pacjenta ezdrowie.wrotapodlasia.pl

PSIEZ

środa, 17.08.2016r.

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci

Dążąc do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej dla dzieci informujemy, że od 1 lipca 2016r szpital wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zabiegi wykonywane są przez fizjoterapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej. Zachęcamy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarzy POZ do wystawiania skierowań na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych.

środa, 17.08.2016r.

Zapraszamy do ambulatorium POZ

Informujemy że od 1 lipca 2016r. uruchamiamy Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie:
- gabinet lekarza POZ - deklaracja do pobrania
- gabinet pielęgniarki POZ - deklaracja do pobrania
- gabinet położnej POZ - deklaracja do pobrania

Zachęcamy do składania deklaracji we wszystkich 3 zakresach:
- kobiety 3 deklaracje
- mężczyźni 2 deklaracje (pielegniarka, lekarz)

Świadczeń udzielać będą:
Lekarze specjaliści: Robert Orłowski, dr n. med. Paweł Penza
Pielęgniarka: Małgorzata Supińska
Położna: Ewa Gawkowska
Deklaracje należy składać w Rejestrze Usług Medycznych pokój nr. 14
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Ambulatorium POZ
Komplet deklaracji - pobierz

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Podlaskiego Oddziału NFZ
Zobacz także: Pytania i odpowiedzi

czwartek, 09.06.2016r.

Zapraszamy na wykonanie badań Rezonansem Magnetycznym

Wykonujemy odpłatne badania diagnostyczne rezonansu magnetycznego. Zapraszamy do naszej pracowni. Badania wykonywane są na bieżąco, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji również telefonicznej. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji pod nr tel. 86 276 36 33.
Szczegółowe dane dotyczące zasad wykonywania badań RM, ceny usług itp. informacje, można uzyskać zagladając do zakładki Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zgromadzonymi.

środa, 23.12.2015r.

PodziękowaniaZakończono II etap rozbudowy szpitala.

5 listopada, odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową szpitala. Wartość projektu wyniosła ponad 21 mln zł. z czego prawie 17 mln zł pozyskano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wkład własny to ponad 4 mln zł. z czego Powiatu Zambrowskiego wyasygnował kwotę w wysokości ponad 2 mln zł, pozostałą część finansował szpital z środków własnych.
W ramach projektu powstał nowy budynek, mieszczący między innymi Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny oraz Izbę Przyjęć. Szpital uruchomił również pracownię rezonansu magnetycznego. Blok operacyjny wyposażono w śródoperacyjny aparat RTG tzw. ramię C, nowe stoły zabiegowe i operacyjne. Dosprzętowiono oddział intensywnej terapii. Zorganizowano nowy oddział Wieloprofilowy - Zabiegowy, na którym będą udzielane świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.
Zmodernizowana została infrastruktura: przebudowano kanalizację, wjazd do szpitala wraz z parkingiem, zbudowano nową stację transformatorową oraz dwie rozdzielnie elektryczne co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa energetycznego szpitala.
W uroczystości wzięli udział Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski, Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie Jarosław Olszewski, Starosta Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Wójta Gminy Zambrów Stanisław Krajewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Rutki Teresa Grodzka, radni powiatowi i miejscy, samorządowcy z powiatu zambrowskiego oraz gmin wchodzących w jego skład a także pracownicy zambrowskiego szpitala.
Część oficjalną uroczystości otworzył Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, który złożył podziękowania Prezesowi Szpitala Powiatowego w Zambrowie, wszystkim pracownikom szpitala, Marszałowi Województwa Podlaskiego, członkom Zarządu Województwa Podlaskiego, Przewodniczącemu i wszystkim Radnym Powiatu Zambrowskiego oraz organom i jednostkom samorządu terytorialnego za wniesioną pomoc finansową, zaangażowanie i wsparcie przy realizacji projektu. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć efekty przeprowadzonych działań inwestycyjnych wraz z nową pracownią rezonansu magnetycznego i innymi nowo wybudowanymi pomieszczeniami Szpitala.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie kaplicy pw. Św. Łukasza, zlokalizowanej w nowej części budynku, gdzie Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej bp. Janusz Stepnowski odczytał dekret pobłogosławienia nowej kaplicy oraz poświęcił pomieszczenie.
Na zakończenie Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie jeszcze raz podziękował wszystkim obecnym za pomoc i wsparcie w rozbudowę szpitala, podkreślając ogromne znaczenie przeprowadzonej inwestycji dla mieszkańców naszego regionu, którzy dzięki temu będą mieli zapewniony lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Galeria zdjęć


Zainstalowano rezonans magnetyczny

W szpitalu dobiegły już prawie końca, prace adaptacyjne pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego. 25 września w jednej z nowo wyremontowanych sal został zainstalowany rezonas. Teraz działania rozpoczną specjalistyczne służby, których zadaniem będzie sprawdzenie pomieszczeń i dopuszczenie ich do użytku. Następnie rozpocznie się etap prac związanych z uruchomieniem urządzenia i jednocześnie zaczną intensywne szkolenia pracownicy mający obsługiwać nowoczesny aparat diagnostyczny.
Od pewnego czasu trwają również starania o zawarcie kontraktu z NFZ na realizacje badań w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych z zakresy rezonansu magnetycznego, jednakże będzie to możliwe dopiero po ogłoszeniu przez NFZ konkursu ofert w tym rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych.
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, w szpitalu będzie możliwe wykonanie jedynie odpłatnych badań diagnostycznych.

Galeria zdjęć

Nowy parking w szpitalu.

Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół oddanego niedawno do użytku nowego budynku Szpitala. Obecnie przekazano do dyspozycji klientów parking z 30 miejscami postojowymi. Zarówno parking, teren dojazdu, jak i teren przy garażach został wyłożony kostką. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonana została kanalizacja, alejki, podjazd dla ambulansów oraz zamontowano słupy oświetleniowe. Nowe miejsca parkingowe w dużej mierze rozwiązują problem z miejscami postojowymi dla pacjentów i interesantów szpitala.
W szpitalu rozpoczęły sie również prace remontowe na Oddziale Chirurgii, który po remoncie zyska dodatkowe miejsca dla pacjentów oraz zacznie funkcjonować jako Zabiegowy Oddział Wieloprofilowy, realizujący szerszy zakres świadczeń zdrowotnych między innymi z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a być może i urologii.

Galeria zdjęć

Szpital kupuje rezonans magnetyczny

W dniu 23 lipca 2015r. Prezes Zarządu Pan Bogusław Dębski podpisał umowę na dostawę, montaż i uruchomienie nowoczesnego aparatu diagnostycznego jakim jest rezonans magnetyczny marki Siemens Magnetom Spectra 3T.
Wykonawcą umowy, firma Sinektik S.A została wyłoniona w drodze przetargu.
Zakupiony sprzęt diagnostyczny to 3-teslowy aparat nowej generacji. Wyśmienita jakość obrazowania oraz szybkie skanowanie to niezaprzeczalne zalety skanera Magnetom Spectra. Dodatkowe wyposażenie ułatwia przeprowadzenie badania. Konfiguracja cewek matrycowych Tim 4G umożliwia wykonywanie badań z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową. Aparat charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz wykorzystuje do chłodzenia magnesu helu, który krąży w obiegu zamkniętym, dzięki czemu kosztowne chłodziwo nie musi być uzupełniane.
Pierwsze badania diagnostyczne szpital planuje wykonać już pod koniec września, na razie tylko odpłatnie, ale po zawarciu umowy z NFZ na 2016r również w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Widok I RM, Widok II RM, Widok III RM


Nowy agregat

W czwartek 18.06 Szpital pozyskał nowy agregat, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne w nowo wybudowanym budynku mieszczącym oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok operacyjny i izbę przyjęć.
Operacja ulokowania ok. 6,5 tonowego obiektu wymagała zaangażowania dwóch specjalistycznych dźwigów, logistycznego przygotowania i zaangażowania fachowego personelu. Po prawie dwugodzinnych zmaganiach, obiekt został usytuowany na wyznaczonym miejscu i ekipa rozpoczęła pracę przyłączeniowe.

Galeria zdjęć

Uroczyste otwarcie

We wtorek, 16 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części Szpitala, w której mieszczą się pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izby Przyjęć. Uroczystość zakończyła pierwszy etap modernizacji placówki.
We wtorkowych uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Marszałek IV kadencji Jarosław Dworzański, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Adam Komorowski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Jacek Roleder, przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego między innymi Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, radni powiatowi, pracownicy zambrowskiego szpitala, a także samorządowcy i dyrektorzy szpitali z sąsiednich powiatów.
Korzystając z uroczystej oprawy Bank Spółdzielczy w Zambrowie przekazała na ręce Prezesa Szpitala symboliczny czek będący wkładem finansowym na dalsze inwestycje.
Po zakończeniu czynności realizowanych przez odpowiednie służby, związanych z trwającymi odbiorami pomieszczeń, w połowie lipca zakładane jest wykonanie pierwszych zabiegów operacyjnych i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przy nowym budynku będą wykonywane jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu, czyli wykonanie podjazdu dla ambulansów, a także parkingów.

Galeria zdjęć

Rozbudowa szpitala na ukończeniu

Szybkimi krokami zbliża się zakończenie prac przy rozbudowie szpitala. Obecnie trwają prace wykończeniowe i montaż specjalistycznego wyposażenia.
Tak jak planowano odbiór nowo wybudowanego skrzydła ma się odbyć pod koniec czerwca 2015r.
W nowych pomieszczeniach znajdą swoje miejsce między innymi Izba Przyjęć, Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii z poszerzoną bazą łóżkową.


Docieplanie budynku zakończone

Prace związane z rozbudową szpital, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym zostały doprowadzone do etapu, w którym zakończono zewnętrzne ocieplenie ścian dobudowanej części budynku. Ściany zostały pokryte styropianem i zamontowano stolarkę okienną. Stropodach został docieplony i pokryty papą termozgrzewalną.
Wewnątrz budynku wykonywano ścianki działowe oraz przeprowadzono pod posadzką wszystkie niezbędne instalacje. Rozprowadzono centralne ogrzewanie i zamontowano kaloryfery.
Wykonane prace pozwolą na kontynuowanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku bez względu na warunki pogodowe.

Galeria zdjęć

Wiecha na Szpitalu.

12 listopada odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy na rozbudowywanym Szpitalu w Zambrowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawicie samorządu, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Stanisław Krajewski, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski oraz Radni powiatu zambrowskiego. Po nowym obiekcie oprowadzali Prezes Szpitala Bogusław Dębski oraz wykonawca Emil Borys.
Tylko cztery miesiące pracy było potrzebne by na placu rozbudowy i modernizacji Szpitala na nowym budynku pojawiła się symboliczna wiecha, której zawieszenie oznacza symboliczne zamknięcie stanu surowego prac. Budynek jest przygotowany do zimy. Obecnie kładzione są instalacje, w tym instalacje grzewcze. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca wykona ten budynek w czasie przewidzianym umową, czyli pod koniec czerwca przyszłego roku.

Galeria zdjęć

Pożar w Szpitalu.

W dniu 16 października 2014r. w Szpitalu na trzecim piętrze - Oddział Chirurgiczno-Urazowy, wybuchł pożar. Ogłoszono alarm, rozpoczęto ewakuacje i działania ratownicze, którymi zarządzał Kierownik Oddziału lek. Olgierd Pałka.
Oczywiście były to tylko ćwiczenia, nadzorowane przez Straż Pożarną, mające na celu sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w placówce. Ćwiczenia przebiegły sprawnie całkowity czas ewakuacji ok. 10 min.
Podjęte działania były zgodne z procedurą określającą zasady postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W trakcie ćwiczeń wyznaczono miejsce ewakuacji dostosowane do pory roku i warunków pogodowych, które nie kolidowało z dojazdem dla służb ratowniczych, sprawdzono organizacje i kolejność ewakuacji poszczególnych sal, oraz prawidłowość podejmowanych działań przez osób odpowiedzialne za poszczególne etapy ewakuacji.

Galeria zdjęć

Ekspresowe tempo prac budowlanych przy rozbudowie Szpitala.

Budynek nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii jest już prawie gotowy. Prace na budowie idą pełną parą. Praktycznie cały obiekt posiada juz wymurowane ściany. Obecnie trwają pracę przygotowawcze do wylania stropu. Najbardziej skomplikowanym elementem wykonywanych prac była część podpiwniczenia stanowiącego podstawę łącznika między stara a nąwą częścią budynku. W łączniku będzie dodatkowa winda, która poprawi komunikację wewnątrz szpitala.
Trwają także starania o rozszerzenie wniosku w zakresie pozyskania środków na modernizacje oddział chirurgii co pozwoli poszerzyć bazę łóżkową, a także dokupić nową aparaturę medyczną. Dokumenty zostały już przekazane do Zarządu Województwa Podlaskiego.

Galeria zdjęć

Ruszyły prace budowlne bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

18 lipca ruszyły prace ziemne związane z budową nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Przedstawiciel Firmy "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna zapewnia, że prace przebiegają bezproblemowo i zostaną zakończone w terminie przewidzianym umową.
28 lipca miało miejsce oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudowa Szpitala. W uroczystości wzięli udzial m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Pierunek, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Adam Komorowski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz Dmochowski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski oraz Członek Rady Powatu Zbigniew Jach. Goście symbolicznie wkopali pierwsze łopaty, a Preaze Szpitala podziękował zebranym oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji.

Rozpoczyna się budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 15 lipca Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. Bogusław Dębski, podpisał umowę z Firma "MASTER" Emil Borys Sp. Jawna Wysokie Mazowieckie wykonawcą prac związanych z realizacje projektu rozbudowy szpitala o nowy bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Firma została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, uzyskując 100 pkt. w kryterium oceny ofert spełniając wszystkie warunki zawarte w SIWZ.Podpisana umowa rozpoczyna etapem prac związanych z przebudowa placówki.
W dniu dzisiejszym nastąpiło wydanie placu budowy. Prace maja zakończyć się najpóźniej w lipcu 2015r.

Uruchomiono środki na budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

W dniu 10 lipca 2014r. zostały sfinalizowane starania Szpitala o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizacje placówki w zakresie budowy nowoczesnego bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Przedsięwzięcie będzie w większości finansowane z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
Podpisanie umowy, umożliwiającej przekazanie środków finansowych, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie miało uroczystą oprawę i wzięli w nim udział Jacek Piorunek reprezentujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Marek Adam Komorowski Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski Prezes Szpitala, oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu zambrowskiego Stanisław Krajewski Starosta Zambrowski, Stanisław Rykaczewski Wicestarosta i Józef Dąbrowski -Przewodniczący Rady Powiatu.
Prace budowlane realizowane będą w latach 2014 - 2015. Szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie ok. 12 500 000 zł z czego 8 731 000 zł stanowi wnioskowana dotacja z RPOWP, 2 700 000 zł pochodzić będzie z budżetu Powiatu Zambrowskiego i ok. 1 000 000 zł zapewni ze środków własnych szpital.
Rozbudowa pociągnie za sobą konieczność przebudowy fragmentu istniejącej infrastruktury technicznej (przebudowa dróg i parkingów, przebudowa środkowej klatki schodowej wraz z systemem oddymiania i ochrony p.poż.) Nowy obiekt będzie powiązany z istniejącym budynkiem 3-kondygnacyjnm łącznikiem wpinającym się w główny układ komunikacji pionowej (powstanie nowy dźwig osobowo-towarowy) i poziomej. Przyjęte w projekcie założenia i układ projektowej rozbudowy, umożliwia realizację prac przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania szpitala oraz uwzględniając możliwość dalszej przebudowy i modernizacji jednostki w przyszłości.
W oparciu o przyjęte założenia zmodernizowany zostanie układ funkcjonalny szpitala. Piwnica zlokalizowana w dobudowywanym łączniku, zostanie zaakceptowana na stację mycia i dezynfekcji sprzętu i łóżek. Na parterze znajdować się będzie główne wejście do obiektu, Izba Przyjęć i pomocy doraźnej, Blok operacyjny oraz Oddział Intensywnej Terapii. Na pierwszym piętrze usytułowanym w łączniku powstanie Sala Szkoleniowa i świetlica, pomieszczenia, których obecnie w obiekcie brakuje. Drugie piętro łącznika przeznaczone zostanie na pokoje lekarskie.
Podjęte działania mają na celu podniesienie standardu oferowanych przez szpital usług medycznych, poprawę komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług szpitala oraz rozszerzenie ich zakresu.

Widok szpitala po zmianach

Osoby zainteresowane poznaniem wprowadzanych zmianami, zachęcamy do obejrzenia planów projektowych: widok I widok II widok III
Galeria zdjęć

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej poprawia jakość udzielanych świadczeń

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, po zakończonym remoncie, oddała do dyspozycji pacjentów nowe pomieszczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny. Poczynione działania w istotny sposób wpłynęły na poprawę komfortu i standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Gabinety fizjoterapeutyczne zostały doposażone w sprzęt rehabilitacyjny pozwalający rozszerzyć asortyment udzielanych świadczeń o zabiegi hydromasażu, krioterapii miejscowej jak również poszerzyły zakres stosowanych metod rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych. Zakupiono urządzenie Fango będące alternatywa dla stosowanej dotychczas parafinoterapii.
Sale zabiegowe zostały wyposażone w wentylację mechaniczną. Poprawiono również dostępność do świadczeń dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku została zamontowana winda, umożliwiająca dostęp do gabinetów zabiegowych znajdujących się na wyższej kondygnacji. Zapewniono również pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Koszt modernizacji pomieszczeń i zakupu nowych urządzeń do Poradni Rehabilitacji i Fizjoterapii wyniósł 440 tys. zł. Środki finansowe w wysokości ok. 131 tys. zł zostały pozyskane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z czego około 70 tysięcy zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń. Przy ich pozyskaniu aktywny udział miały władze Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Kwotę 60 tysięcy zł PFRON przekazał na zakup urządzeń. Urząd Miasta Zambrów 50 tys. zł. przekazał jako dotację do zakupu urządzeń. Pozostała kwota w wysokości ok. 260 tysięcy zł. to wkład własny Szpitala

Galeria zdjęćInformacje.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o., a w szczególności personel medyczny, zapraszamy do zapoznania się z ofertami zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dziale Rekrutacja

Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna

licznik