Dział Diagnostyki Obrazowej

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Zakres badań RM
MR głowy (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • MR głowy
 • MR przysadki mózgowej
 • MR piramid kości skroniowych
 • MR pogranicza czaszkowo-szyjnego
 • MR- stawów skroniowo- żuchwowych
MR kręgosłupa (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • MR odcinka szyjnego kręgosłupa (C)
 • MR odcinka piersiowego kręgosłupa (Th)
 • MR odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa (L-S)
MR innej okolicy anatomicznej (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • MR szyi
 • MR splotu barkowego(ramiennego)
 • MR klatki piersiowej
 • MR piersi
 • MR jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnej
 • MR miednicy małej
 • MR nadnerczy
MR kości i/lub stawów (cena badania obejmuje jedną okolicę anatomiczną)
 • MR stawów: kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstka i innych
Angiografia MR
 • Angio-MR tętnic mózgowych
 • Angio-MR tętnic szyjnych
 • Angio-MR tętnic nerkowych
 • Angio-MR miednicowo-kończynowa