ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII

Regulamin oddziału - pobierz

1.Kontakt

Oddział Intensywnej Terapii - tel. 86 2763660, wew. 261;

Gabinet Lekarski - tel. 86 2763631, wew. 134;


e-mail: oaiit@szpitalzambrow.pl

2.Kadra


Kierownik Oddziału - Katarzyna Anna Skawińska

- specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Ratunkowej

Położna Oddziałowa - Bożena Wagner

- specjalistka z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii


W Oddziale zatrudnionych jest 6 lekarzy specjalistów,
15-ście wykwalifikowanych pielęgniarek, w tym z wykształceniem wyższym.

3.Charakterystyka Oddziału

Od lipca 2015 oddział funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku.
Oddział powstał w 2004 roku. W Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) leczeni są najciężej chorzy pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

 • w przebiegu urazów,
 • ciężkich zakażeń,
 • ciężkich schorzeń systemowych oraz wielonarządowych,

wymagających podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi i intensywną farmakoterapią oraz ciągłego monitorowania. Najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt medyczny, dobrze wykształcona kadra oraz postępowanie według międzynarodowych standardów umożliwia zapewnienie chorym terapii na najwyższym poziomie. Bardzo ważną grupą osób w procesie leczenia jest zespół wykwalifikowanych pielęgniarek. Ich profesjonalizm, duża wrażliwość na potrzeby chorych oraz stała obecność przy łóżkach chorych, przy zapewnionej obsadzie jednej pielęgniarki na dwa stanowiska chorych, gwarantują najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej w Oddziale.

Rodzaj hospitalizacji

Oddziały intensywnej terapii tworzone są w celu stworzenia odpowiednich warunków i możliwości diagnostycznych i terapeutycznych do multidyscyplinarnej terapii chorych w najcięższych stanach bezpośredniego zagrożenia życia, którzy bez możliwości jakie stwarza taka jednostka nie mieliby szansy przeżycia. Jest to zatem terapia ratująca i podtrzymująca życie - funkcje życiowe i czynności niewydolnych układów oraz narządów do czasu stabilizacji i rekonwalescencji, gdy możliwe jest bezpieczne przekazanie chorych do oddziałów zabiegowych i zachowawczych w celu dalszego leczenia. Rocznie w OIT hospitalizowanych jest ok. 80 pacjentów. Przeżywalność chorych w oddziałach tego typu na świecie wynosi około 20-40% w zależności od realnej ciężkości stanów klinicznych przyjmowanych do oddziałów - wskaźniki te przy profilu chorych przyjmowanych do OIT są porównywalne.

Pacjenci przyjmowani na oddział

Do OIT przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, chirurgicznymi, zatruciami oraz przede wszystkim z urazami. Chorzy przyjmowani z innych oddziałów Szpitala Powiatowego oraz innych szpitali regionu. Są to chorzy ze skrajnie ciężkim przebiegiem rozmaitych patologii oraz z trudnymi powikłaniami przebiegu chorób, przy których możliwości terapeutyczne regularnych oddziałów stają się niewystarczające - np. z zaostrzeniami i powikłaniami chorób internistycznych i chirurgicznych, ciężkimi infekcjami. Chorzy z ostrymi zachorowaniami przyjmowani do OIT z Izby Przyjęć, głównie chorzy z niewydolnością oddechową, po reanimacji, z urazami, w tym głowy i wielonarządowymi, z hypotermią, oparzeniami, ciężkimi zatruciami.

4.Wyposażenie

Oddział liczy 5 stanowisk intensywnej terapii w pełni wyposażone:

 • system monitorujący z ciągłym monitorowaniem funkcji życiowych(EKG, NIBP, IBP, EtCO2, SpO2, 2 temperatury);
 • łóżka intensywnej terapii;
 • respiratory;
 • pompy infuzyjne strzykawkowe i perystaltyczne - system Orchestra (6 sztuk/stanowisko);
 • aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych (dializa, hemofiltracja, hemoperfuzja) PrismaFlex;
 • Bronchofiberoskop;
 • 2 monitory rzutu serca;
 • RTG mobilne przyłóżkowe.

U pacjentów z przedłużającą się niewydolnością oddechową wykonywana jest tracheostomia przezskórna met. Grigsa. Jest metoda nowoczesna, mniej inwazyjna i obarczona znacznie mniejszą ilością powikłań niż metody tradycyjne.

Ponadto wszystkie bolesne procedury wykonywane w salach zabiegowych , w tym badania kolonoskopowe wykonywane są w znieczuleniu, ze spełnieniem wymaganych standardów.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie    powrót strona główna