SOR

1.Kontakt

Lokalizacja - parter - nowy budynek Szpitala.

Dyżurka Pielęgniarek - tel. 86 2763632, wew. 138;


e-mail: izbap@szpitalzambrow.pl


Wejśćie Główne Gabinet Zabiegowy

2.Kadra


Kierownik Oddziału - Dariusz Jerzy Janicki

- specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej.


Lekarze zatrudnieni w Oddziale:
Swietłana Bolińska- specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc,
Zdzisław Oszczapiński - specjalista chirurgii ogólnej,
Izabela Nowacka - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej,

Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marzena Sierzputowska

- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego


W Oddziale zatrudnionych jest 11 pielęgniarek, w tym 8 z wykształceniem wyższym,
8 ratowników medycznych oraz 3 statystyków medycznych.


3.Charakterystyka Oddziału

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

 • wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
 • leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Kiedy możesz skorzystać z SOR

Jeśli znalazłeś się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. miałeś wypadek, uraz, zatrucie lub nagle zachorowałeś.

Czy potrzebujesz skierowania

Nie. Do szpitalnego oddziału ratunkowego możesz zgłosić się bez skierowania.

Czy musisz zgłosić się do placówki według miejsca zamieszkania

Pomoc uzyskasz w każdym SOR. Nie obowiązuje rejonizacja.

Co jeśli dany SOR nie będzie mógł udzielić Ci pomocy

Jeśli zachodzi taka potrzeba, SOR zapewni transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego, który wykonuje świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Kiedy nie powinieneś korzystać z SOR

Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnia specjalistyczna. Dlatego nie korzystaj z niego, aby uzyskać:

 • receptę na stosowane przewlekle leki;
 • skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe;
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W jakim szpitalu może powstać SOR

Szpitalne oddziały ratunkowe mogą powstać w placówkach, w których znajduje się co najmniej:

 • oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową,
  • oddział chirurgii dziecięcej – w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci;
 • oddział chorób wewnętrznych,
  • oddział pediatrii – w przypadku szpitali udzielających świadczeń zdrowotnych dla dzieci;
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii;
 • pracownia diagnostyki obrazowej.

SOR musi mieć zapewniony całodobowy dostęp do:

 • badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • komputerowego badania tomograficznego oraz do badań endoskopowych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii, laryngoskopii;
 • sprzętu do badań przy łóżku pacjenta (analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG oraz przewoźny ultrasonograf).

Czy SOR musi mieć dostęp do lądowiska lub lotniska

 • Oddział powinien mieć całodobowe lotnisko lub lądowisko. Powinno ono być na tyle blisko, aby SOR mógł przyjąć pacjentów bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.
 • Dopuszcza się położenie lądowiska w pewnej odległości od SOR. Czas transportu pacjenta z lądowiska nie może jednak przekraczać 5 minut.
 • Powyższe wymogi dotyczące lądowisk będą obowiązywać bezwarunkowo od 1 stycznia 2021 r.

Jaki personel medyczny musi pracować w SOR

W SOR muszą być zatrudnione co najmniej następujące osoby:

 • ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem);
 • pielęgniarka oddziałowa, która jest pielęgniarką systemu;
 • lekarze w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale na oddziale (czyli co najmniej dwóch lekarzy przebywających jednoczasowo w SOR);
 • pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Dz.U. 2019 poz. 1213

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2019 poz. 993

"Źródło ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szpitalne-oddzialy-ratunkowe"
Dostępny dnia 22.08.2019© Szpital Powiatowy w Zambrowie   powrót strona główna